HP Finanskalkulator HP10BII+ (Nordisk bruksanvisning)

SKU:HP10BII

Pris:
601 kr

Beskrivelse

HP 10BII Finansregner.Finansregneren med over 100 innebyggede funksjoner til forretningsbruk og økonomiske, matematiske og statistiske beregninger – innfrielse av lån, rentesatser, amortiseringer, analyse av diskonto-cash flow mv. Fysiske spesifikasjoner: · Oversiktlig tastaturlayout med lettleselig tekst. · 1 linje x 12-tegns LCD skjerm · Algebraisk inntastningsmetode · Hukommelse Forretnings- og økonomiske fasiliteter: · TVM (lån, oppsparing og leasing) · Amortisering · Register baseret cash flow analyse · IRR NPV Cash flow-funksjoner – 15 funksjoner · Konvertering av rentesatser Statistikk / Matematikk: · Kumulativ statistisk analyse · Standardavvigelse/middeltall/veiet gjennemsnitt · Forutberegning, korrelasjonskoefficient · +, -, x, /, %, 1/x, +/-, ln, SQRT x, ex, n!, yx, SUM x, SUM x2, SUM y, SUM y2, SUM xy, log, 10x, phi, x2 Batterier: 3 X LR44 - varenum

Lignende produkter

Sist sett